Certyfikaty

Lek. stom. Maciej Mikołajczak

dr Maciej Mikołajczak
Praktyka Implantologiczna – Licencja PSI Nr 16/2010

PSI – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
DGOI – Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie
ICOI – International Congress of Oral Implantologists

Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej

Lekarz dentysta Maciej Mikołajczak uczestniczył w kursie medycznym w ramach kształcenia podyplomowego Curriculum Implantologii PSI

PSI – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Dr Maciej Mikołajczak otrzymał

Certyfikat Uczestnictwa w kursie dotyczącym implantologii organizowanym
przez Esparza Enclosed

Uczestnictwo w kongresie The International Congress of Oral Implantologists

Organizator: Dr Kenneth Judy

dr Maciej Mikołajczak

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie na terenie Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach

Podstawowe techniki w chirurgii stomatologicznej

PSI – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Uczestnictwo w kursie medycznym:

„Endodoncja może być skuteczna i bezpieczna!”

Organizator: Kol-Dent Eksperci Profesjonalistom

Kurs medyczny Quintessenz:

Od mikro do makro utrudnień w leczeniu stomatologicznym

Certyfikat udziału w szkoleniu:

Natychmiastowa przykręcana odbudowa pełnego łuku:
wysoka jakość przy uproszczonej procedurze
Poziom zaawansowany

Organizator: Straumann

Certyfikat udziału w sympozium:

Straumann Symposium

Organizator: Straumann

IX Konferencja Endodontyczna i Kurs Medyczny Realna Stomatologia
Endodoncja

Organizator: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia

Uczestnictwo w szkoleniu:
„Dlaczego tak trudno uzyskać idealny kolor odbudowy kompozytowej i ceramicznej?”

XIX Zjazd Zespołów Stomatologicznych

Organizator: Exactus sp.j.

Uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Implantologicznym na rzecz rozwoju implantologii na świecie

Organizator: ICOI – International Congress of Oral Implantologists

Certyfikat członkostwa Niemieckiego Stowarzyszenia Implantologicznego (DGOI) w roku 2013 dla Dra Macieja Mikołajczaka

Uczestnictwo w warsztatach:

„Estetyczna chirurgia tkanek miękkich”

Organizator: Straumann

Uczestnictwo w wykładach:

„Planowanie leczenia implantologicznego w sytuacjach trudnych i złożonych”
„Okluzja w implantoprotetyce”
„Sukces to sztuka wyboru”

Organizator: Straumann

Uczestnictwo w warsztatach Fernanda Rojasa – Viskayi:
Natychmiastowe obciążenie implantów stomatologicznych w przypadkach rekonstrukcji całego łuku

Organizator: Rafał Jakóbiak

Udział w warsztatach Gerda Körnera: Postępowanie z tkankami miękkimi wokół zębów
i implantów

Organizator: Rafał Jakóbiak

Uczestnictwo w kursie medycznym Dni implantologii

Organizator: Rafał Jakóbiak

Uczestnictwo w German Society of Oral Implantology (DEGOI)

Organizator: Georg Bayer

Uczestnictwo w kursie medycznym:

„Estetyczna protetyka czynnościowa po podniesieniu zwarcia.”

Uczestnictwo w:

International Weekend Curriculum of Implantology

Certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń BPS dla dr Maciej Mikołajczak

Organizator: Ivoclar Vivadent

ICDE – International Center for Dental Education

Konferencja medyczna

„Bez bólu i powikłań – najnowsze trendy w leczeniu implantologicznym”

Organizator: Garmed

Członkostwo w 2013 roku w Polskim Stowarzyszeniu Implantologicznym

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Warsztaty
Licówki pełnoceramiczne

Art Oral

Certyfikat uczestnictwa w praktycznym kursie
Licówki ceramiczne

Organizator: Ballito przedstawiciel producenta ceramiki Noritake

Certyfikat Uczestnictwa w Szkoleniu Doskonalącym
Estetyczna Odbudowa Utraconych Twardych Tkanek Zęba

WIL – Wielkopolska Izba Lekarska Delegatura w Koninie

IV Ogólnopolski Kongres Techniki Dentystycznej

Organizatorzy: mgr Andrzej Polak oraz mgr Maciej Sołtys

Uczestnictwo w kursie

„Bez bólu i powikłań – przydatne triki i porady dotyczące codziennej praktyki chirurgicznej”

Prowadzący: prof. Mauro Labanca

Organizator: Garmed

Certyfikat ukończenia praktycznego kursu z zakresu chirurgii implantologicznej
i protetyki w oparciu o system STRAUMANN

Oragnizator: Straumann

Prowadzący: Lek. stom. Łukasz Warmbier

Certyfikat uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej

Dni Implantologii Osis

Organizator: OSIS

II Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Kurs szkoleniowy

Leczenie i rehabilitacja protetyczna bezzębnej jamy ustnej

Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

Wykładowca Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz

Certyfikat uczestnictwa w kursie szkoleniowym

Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych

Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

Uczestnictwo w kursie szkoleniowym

Podstawy implantoprotetyki – nowe możliwości rehabilitacji protetycznej braków uzębienia

Wykładowca: Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek – Kierownik Katedry i Klinki Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

Certyfikat uczestnictwa w kursie szkoleniowym

Osteointegracja – podstawa implantoprotetyki Protezy overdenture

Wykładowca: Prof. dr hab. Maciej Romanowicz

Organizator: Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

Zaświadczenie w uczestnictwie w kursie medycznym „Licówki ceramiczne
i Kompozytowe”

prowadzony przez: Prof. dr hab. med. Jerzego Sokołowskiego

Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE

Zaświadczenie uczestnictwa w kursie medycznym „Zastosowanie Włókien Szklanych
w Stomatologii”

prowadzonym przez: dr n. med. Macieja Żarow

Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE

Certyfikat ukończenia medycznego kursu doskonalącego:

„Różne rodzaje koron na różnych podbudowach – wskazania kliniczne, wykonanie. Współpraca z technikiem. „

Organizator: Esdent NZOZ Wrocław

Kurs doskonalący z zakresu:

„Stomatologia minimalnie inwazyjna”

Wykładowca: Dr. n. med. Dariusz Borczyk

Organizator: Esdent NZOZ Wrocław

Certyfikat uczestnictwa w kursie medycznym

„Endoperioprotetyka na włóknach syntetycznych”

Organizator: Collegium Therapeia

Certyfikat Uczestnictwa w kursie medycznym

Estetyka Japońska i Fińska technologia w nowoczesnej stomatologii

Collegium Therapeia

Certyfikat uczestnictwa w praktycznym kursie:

„Magnetic Dentistri”

Organizator: Collegium Therapeia

Certyfikat uczestnictwa w praktycznym kursie
Leczenie protetyczne – Planowanie Protez Szkieletowych

Organizator: Collegium Therapeia

Dyplom uczestnictwa w kursie medycznym:

„Współpraca miedzy lekarzem a technikiem – pole walki czy wspólny interes”

Organizator: Ivoclar – Vivadent Polska

Komisja Stomatologiczna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego

Warsztaty praktyczne z zakresu:
Współczesne metody leczenia endodontycznego.
Nowoczesne metody opracowania kanałów zębowych narzędziami niklowo-tytanowymi.
Najnowocześniejsze metody wypełniania kanałów korzeniowych.

Organizator: Esdent NZOZ Wrocław

Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie szkoleniowym:

„Biologiczne i praktyczne aspekty leczenia endodontycznego”

Prowadzący szkolenie:
Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka specjalista stomatologii zachowawczej
Prof. dr hab. Danuta Piątkowska specjalista stomatologii zachowawczej

Certyfikat uczestnictwa w kursie szkoleniowym z zakresu:

  1. Implantoprotetyka.
  2. Błędy lekarza dentysty i technika przy wykonywaniu protez osiadających i sposoby ich eliminacji.
  3. Protetyka pooperacyjna.

Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

Zaświadczenie uczestnictwa w kursie szkoleniowym o tematyce:

„Nowoczesna rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protez częściowych ruchomych”

Certyfikat uczestnictwa w kursie szkoleniowym
„Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protez stałych”

Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego oraz uczestnictwa w szkoleniu:

Problemy kliniczne w leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym. Postępowanie
w przypadkach próchnicy wczesnej. Profilaktyka i leczenie dzieci w wieku żłobkowym. Urazy zębów stałych i mlecznych.

Wykładowca: Prof. dr hab. med. Maria Borysewicz – Lewicka

Organizator: Esdent NZOZ Wrocław

Certyfikat odbycia kursu z zakresu:

Nowoczesnego klinicznego podejścia do endodoncji z zastosowaniem narzędzi
i urządzeń wiodących firm światowych.

Organizator: Perfect Smile Dental Clinic

Dyplom uczestnictwa w kursie:

Wybielanie zębów jako standard współczesnej stomatologii

Organizator: Eurodens

Uczestnictwo w kursie medycznym – „Implanty w każdym gabinecie. (…)”

Prowadzenie: Dr n. med. Artur Wróbel

The International Congress of Oral Implantologists
dedicated to the advancement of oral implantology worldwide

ICOI – International Congress of Oral Implantologists

Certyfikat Uczestnictwa w IV Zjeździe Techników Dentystów
Protetyka – Współczesne wyzwania

Certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego dla dr Maciej Mikołajczak

DGOI – Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie

Udział w światowym sympozjum ITI

ITI – International Team for Implantology

Uczestnictwo w V Kongresie Art Oral

Organizator: Art Oral