Implanty dentystyczne

To Twój krok po nowy uśmiech. Brak zębów to poważny problem, nie tylko estetyczny, psychologiczny ale również społeczny. Idealnym i jak dotąd najlepszym rozwiązaniem tego problemu są implanty. To one mogą poprawić niemal każdy uśmiech, zapewnić Tobie pełny komfort fizyczny i psychiczny,
a także doskonały efekt estetyczny.

Czym jest Implant?

Implant (czyli wszczep) to tytanowy korzeń. To swego rodzaju sztuczny filar zintegrowany z kością, który pozwala na umocowanie korony, mostu lub protezy całkowitej. Podstawowym materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność – nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce). Atrakcyjna jest relacja ceny leczenia do uzyskanych korzyści i alternatywnych możliwości.

Implantoprotetyka stomatologiczna zajmuje się odbudową braków uzębienia
z wykorzystaniem implantów. Leczenie implantoprotetyczne pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i na poprawę zaburzonej, poprzez utratę zębów, mechaniki narządu żucia. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowy. Może obejmować całość jamy ustnej bądź pojedynczy ubytek.

W budowie naturalnego zęba można wyróżnić koronę, która jest widoczna w ustach oraz korzeń tkwiący w kości szczęki i żuchwy. Implant to sztuczny korzeń zęba, wszczepiony w miejsce usuniętego korzenia. Wraz z łącznikiem i koroną protetyczną zastępuje utracony ząb. Implanty wykonane są z biologicznie kompatybilnego tytanu, który jest doskonale tolerowany przez organizm ludzki. Implant wprowadzony w miejsce brakującego zęba ulega integracji z otaczającymi tkankami, a umieszczona na nim korona zęba w pełni przejmuje rolę zastąpionego zęba. Różne rozmiary implantów i formy łączników pozwalają lekarzowi na znalezienie najlepszego rozwiązania dla każdego pacjenta.

Implanty – dlaczego warto?

Jeśli trzeba uzupełnić tylko jeden ząb, implant może stanowić znacznie lepszą alternatywę niż tradycyjny most. Standartowy most uszkadza oba sąsiadujące zęby. Zastosowanie implantów pozwala uniknąć oszlifowania zdrowych zębów, które może doprowadzić do ich zapalenia i obumarcia.

Większa liczba implantów może stanowić podporę dla częściowej lub całkowitej protezy zębowej, eliminując potrzebę stosowania metalowych klamer. Dodatkowo implanty pomagają w utrzymaniu zdrowej kości szczęk i w ten sposób na długo zachowują owal twarzy, zapobiegając zapadaniu się policzków.

Jak przebiega leczenie z użyciem implantów?

Planowanie
W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o leczeniu implantologicznym lekarz musi zbadać pacjenta, wykonać zdjęcia rentgenowskie, czasem również tomografię komputerową i poddać je analizie oraz ustalić plan leczenia, aby ostatecznie wybrać najbardziej odpowiedni dla danych warunków system implantologiczny.

Etap I: chirurgia
Zasadniczym etapem jest umieszczenie samego implantu w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się korzenienie zębów. Wszczepienie implantu jest drobnym, rutynowym zabiegiem chirurgicznym.

Zabieg umieszczenia implantu w kości przeprowadzany jest zwykle w znieczuleniu miejscowym, takim samym, jakie stosuje się podczas usuwania zęba. Lekarz nacina delikatnie dziąsło i wprowadza implant do kości. Dla większości pacjentów procedura ta jest odczuwalna tak, jak zwykłe leczenie w znieczuleniu miejscowym. Nacięcie w dziąśle zostaje zaszyte, a założone szwy zostają usunięte po upływie 7-10 dni.

Etap II: protetyka
Gdy implant uzyska trwałe połączenie z kością (ulegnie osseointegracji) lekarz wykonuje niewielki zabieg odsłonięcia dziąsła znad implantu w celu ukształtowania brzegu dziąsła wokół przyszłej korony.

Po pobraniu przez lekarza wycisków i określeniu wymagań estetycznych, laboratorium protetyczne wykona ostateczne uzupełnienie protetyczne w postaci pojedynczej korony, mostu lub protezy.

Wizyty kontrolne

W trakcie całego procesu leczenia implantologicznego konieczne są regularne wizyty kontrolne wg harmonogramu ustalonego przez lekarza prowadzącego. Plan wizyt kontrolnych ustalany jest dla każdego pacjenta indywidualnie.

Przykładowy schemat wizyt kontrolnych:

wizyta 1
w ciągu 24-72 godz. po zabiegu: wizyta kontrolna + powtórny instruktaż

wizyta 2
po 7-10 dniach: wizyta kontrolna + zdjęcie szwów + kontrola higieny jamy ustnej

wizyta 3
po 2 tygodniach: wizyta kontrolna + kontrola higieny jamy ustnej

wizyta 4
po 2 miesiącach: wizyta kontrolna + ewentualne rozpoczęcie prac protetycznych (w przypadku zastosowania systemu implantologicznego straumann)

Implanty a higiena

Po zamocowaniu finalnej korony lub mostu nowe, osadzone na implantach, zęby są tak stabilne jak naturalne. Podobnie jak w przypadku własnych zębów warunkiem decydującym o ich trwałości i estetyce jest przestrzeganie higieny. Regularna, dokładna higiena jamy ustnej, połączona z profesjonalnym oczyszczaniem zębów w gabinecie sprawi, że wszczepione implanty będą służyły przez wiele lat.

Ekonomia i implanty

Implanty stomatologiczne często nie są droższe niż konwencjonalne zabiegi. Jeśli weźmie się pod uwagę czas niezbędny do dopasowania protezy lub szkody wyrządzone sąsiednim zębom przez mosty, okaże się, że implanty są najbardziej opłacalną i najzdrowszą metodą odbudowy utraconych zębów.