Certyfikaty

Technik dentystyczny Magdalena Mikołajczak

Certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń BPS

Organizator: Ivoclar Vivadent

ICDE – International Center for Dental Education

Certyfikat Uczestnictwa w IV Zjeździe Techników Dentystów oraz w sesji szkoleniowej

Protetyka – Współczesne wyzwania

Organizator: Heraeus

II Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Uczestnictwo w wykładach:

„Planowanie leczenia implantologicznego w sytuacjach trudnych i złożonych”
„Okluzja w implantoprotetyce”
„Sukces to sztuka wyboru”

Organizator: Straumann

Uczestnictwo w V Kongresie Art Oral

Organizator: Art Oral

Certyfikat za udział w warsztatach

„Zaawansowane techniki wykonania estetycznych uzupełnień z materiału ceramicznego IPS InLine na podbudowie metalowej z wykorzystaniem zestawu mas IPS InLine Impuls”

Organizator: Ivoclar Vivadent

IV Ogólnopolski Kongres Techniki Dentystycznej

Patronat Naukowy: Prof. dr hab. med. Jan Zapała

Organizatorzy: mgr Andrzej Polak oraz mgr Maciej Sołtys

Uczestnictwo w warsztatach o tematyce

Licówki pełnoceramiczne

Organizator: Art Oral

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu na temat:

„Rozwiązywanie problemów w nowoczesnej technice dentystycznej”

Organizator: Heraeus

Certyfikat ukończenia kursu praktycznego z zakresu technologii
Match Maker Topceram ALX

Organizator: Centrum Szkoleniowe Roko

Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie medycznym

„Rehabilitacja protetyczna pacjentów z całkowitym brakiem uzębienia. Metody konwencjonalne i implantologiczne.”

Organizator: Expo-Andre

Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu:

„Biokompatybilne technologie bezmetalowych uzupełnień protetycznych.”

Organizator: Centrum Szkoleniowe Roko