Protetyka

Protetyka to dział stomatologii, którego zadaniem jest odtworzenie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu.

Kiedy należy pomyśleć o protezie?

Braki w uzębieniu należy uzupełniać jak najszybciej, ponieważ utrata choćby jednego zęba prowadzi do bardzo niekorzystnych następstw: pozostałe zęby są nienaturalnie obciążone, dochodzi do przesuwania się zębów sąsiadujących z luką, do „wydłużania” się zębów przeciwstawnych i do zaniku kości.

Rodzaje protez

  • uzupełnienia oparte na implantach
  • protezy typu overdenture
  • korony
  • mosty
  • protezy szkieletowe
  • protezy osiadające